Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Xella, Ytong
  • REHAU
Světlo pod šikminami

Světlo pod šikminami

Do podkroví a všech druhů podstřešních prostorů za poslední roky proudí stále více světla z venkovního světa. Bydlet pod střechou znamená výhodu výhledu a pro mnohé přímo metafyzické spojení s nebesy. Spojení funguje lépe přes prosklené průhledy různých velikostí, seskupení a poloh, které se přizpůsobily nejen tvaru střechy a potřebám podstřešních obyvatelů, ale i zajímavým architektonickým řešením. 

Dřevo-hliníková okna

Dřevo-hliníková okna

Při úvahách o moderním architektonickém vyhotovením oken musíme zaměřit pozornost i na kombinované okenní konstrukce, například dřevo-hliníková okna. Ta vynikají moderním a zároveň estetickým vzhledem, a navíc jsou vhodná i do nízkoenergetických a energeticky pasivních domů (EPD). Z exteriérové strany je rám okna hliníkový – tak si okno zachová čisté linie – v interiéru zase dřevěný.

Fasádní moduly ProSol TF s tenkovrstvou fotovoltaikou

Fasádní moduly ProSol TF s tenkovrstvou fotovoltaikou

Společnost Schüco, světová jednička v oblasti opláštění budov, propojila své 60leté technologické prvenství ve výrobě kovových konstrukcí s odbornou znalostí fotovoltaiky a představením revoluční novinky v podobě okenních a fasádních systémů s tenkovrstvou solární technologií ProSol TF potvrdila své vedoucí postavení na trhu. Laicky řečeno, fotovoltaické panely už netřeba umísťovat jen na střechy s předepsaným sklonem a namířené nejlépe na jih, ale fotovoltaické moduly ProSol TF lze kotvit i na svislé plochy na všechny světové strany a vytvářet z nich architektonicky zajímavé fasádní a okenní systémy.

Připravte svůj domov na budoucnost

Připravte svůj domov na budoucnost

Okno je vznešeným prvkem domu, který propojuje interiér s okolní přírodou, vymezuje i otevírá daný prostor, rozšiřuje ho i ohraničuje. Především pak vpouští do budov světlo, a tak příznivě ovlivňuje náladu jejich uživatelů. Na druhou stranu je namístě si říci, že každá stavba spotřebovává na svůj provoz určité, často nemalé, množství energie na vytápění a jsou to právě okna, která mají výrazný vliv na konečný stav energetické bilance domu. Vytápění a klimatizace nesou zodpovědnost za 70 % energetické spotřeby budov. Stavební sektor proto hraje důležitou roli v procesu energetické hospodárnosti.

Vývoj požadavků na tepelněizolační vlastnosti otvorových výplní

Vývoj požadavků na tepelněizolační vlastnosti otvorových výplní

V posledních letech se setkáváme s tématem snižování energetické náročnosti ve všech oblastech každodenního života. Souvisí to se sílícími obavami o životní prostředí naší planety a o vyčerpání jejích surovinových zdrojů, ale především s ryze ekonomickými důvody. Také stavebnictví zasáhl trend energetických úspor a snižování tepelných ztrát. Náklady na výrobu energie se totiž neustále zvyšují, což se promítá do cen výrobků i do výdajů za vytápění budov.

Přesklení jako nejjednodušší forma zateplení

Přesklení jako nejjednodušší forma zateplení

Formy zateplení, na které lze uplatnit dotační program Zelená úsporám, se týkají celé řady úprav na plášti budov, způsobu vytápění, regulace a rekuperace tepla. Jednou z nejjednodušších a nejefektivnějších forem je zateplení stávajících prosklených ploch prostou výměnou nevyhovujícího okenního skla za kvalitní izolační sklo s potřebnými parametry. Z důvodu hmotnosti a použité tloušťky prosklení se jeví jako nejvýhodnější varianta izolační sklo s vnitřní meziskelní tepelnou fólií.

Vstříc úsporám s novým okenním profilem

Vstříc úsporám s novým okenním profilem

Společnost Deceuninck, dodavatel okenních profilů tvořících kvalitní základ plasto­vých oken, představila zcela nový šestikomo­rový okenní profil Eforte, který při použití běžné ocelové výztuhy, hloubce 84 mm a bez přídavných izolačních prvků dosahuje výborné hodnoty součinitele prostupu tepla rámem U(f) = 0,95 W/(m2.K). Při použití prosklení s hodnotou součinitele prostupu tepla U(g) = 0,6 W/(m2. K) okna spolehlivě dosahují parametrů pasivních domů. Díky vestavné hloubce 84 mm je možné použít profil jak v novostavbách, tak i ve staré zástavbě. Vylepšen byl i systém těsnění, který chrání před nejrůznějšími povětrnostními vlivy a lépe zvukově izoluje. Ještě lepší zvukové izolace a bezpečnosti lze dosáhnout použitím skla o celkové tloušťce až 56 mm.

Nový okenní profil splňuje nejnáročnější požadavky na energetickou úspornost

Nový okenní profil splňuje nejnáročnější požadavky na energetickou úspornost

Společnost Deceuninck, dodavatel okenních profilů tvořících kvalitní základ plastových oken, představila zcela nový šestikomorový okenní profil Eforte, který při použití běžné ocelové výztuhy dosahuje výborné hodnoty tepelné prostupnosti rámem U(f) = 0,95 W/m2K. Splňuje tak energetický standard pro pasivní domy. Ve variantě s tepelnou výztuhou z plastu s integrovanými ocelovými vlákny dosahuje ještě lepších parametrů. Nový profil Eforte je plně kompatibilní s ostatními profily Inoutic.

Izolační sklo s meziskelní tepelnou fólií

Izolační sklo s meziskelní tepelnou fólií

Okna dnešních staveb jsou nejčastěji osazeny skly s hodnotou prostupu tepla Uw = 1,2 W/(m2 . K). Nicméně tlak a požadavky dnešních investorů přinášejí mnohdy vyšší nároky. Tradičním izolačním sklem je dnes trojsklo. Vzhledem k jeho tloušťce není vhodnou alternativou pro přesklívání a zanedbatelnou není ani jeho vyšší hmotnost, která zatěžuje okenní závěsy. Alternativou v tomto segmentu jsou izolační skla s vnitřní meziskelní fólií Heat Mirror.