Partneři sekce:
Nový okenní profil splňuje nejnáročnější požadavky na energetickou úspornost

Nový okenní profil splňuje nejnáročnější požadavky na energetickou úspornost

Společnost Deceuninck, dodavatel okenních profilů tvořících kvalitní základ plastových oken, představila zcela nový šestikomorový okenní profil Eforte, který při použití běžné ocelové výztuhy dosahuje výborné hodnoty tepelné prostupnosti rámem U(f) = 0,95 W/m2K. Splňuje tak energetický standard pro pasivní domy. Ve variantě s tepelnou výztuhou z plastu s integrovanými ocelovými vlákny dosahuje ještě lepších parametrů. Nový profil Eforte je plně kompatibilní s ostatními profily Inoutic.

Izolační sklo s meziskelní tepelnou fólií

Izolační sklo s meziskelní tepelnou fólií

Okna dnešních staveb jsou nejčastěji osazeny skly s hodnotou prostupu tepla Uw = 1,2 W/(m2 . K). Nicméně tlak a požadavky dnešních investorů přinášejí mnohdy vyšší nároky. Tradičním izolačním sklem je dnes trojsklo. Vzhledem k jeho tloušťce není vhodnou alternativou pro přesklívání a zanedbatelnou není ani jeho vyšší hmotnost, která zatěžuje okenní závěsy. Alternativou v tomto segmentu jsou izolační skla s vnitřní meziskelní fólií Heat Mirror.

Klíčová slova při návrhu střešních oken – oslunění a prostup tepla

Klíčová slova při návrhu střešních oken – oslunění a prostup tepla

Při navrhování obnovy starších budov a jejich adaptaci pro novou náplň bývá důležitým faktorem, zda je možné vnitřním prostorům zajistit dostatek denního světla. Zvláště v historické zástavbě nelze radikálně změnit původní vzhled objektů. Dostupným řešením pro půdní prostory je využití střešních oken. Oslunění oken lze simulovat pomocí vizualizačních programů, stejně jako tepelné bilance, která klienty zajímá stále více.

Hliníková okna

Hliníková okna

Hliník působí elegantně. Svými čistými liniemi se hlásí k moderní architektuře a dobře ladí i s extravagantním stylem interiéru a exteriéru. Předností hliníku je pevnost, odolnost a nízká hmotnost. Hliníkové systémy mají výbornou stabilitu a variabilitu, a proto si získávají ve stavebnictví stále větší popularitu. Jsou také snadno opracovatelné. Zpracování hliníku je však energeticky a finančně náročné.

Stínicí technika

Stínicí technika

Úkolem stínicí techniky je zajistit co nejvyšší stupeň zastínění interiéru domu v letních měsících a zvýšit tepelněizolační schopnosti oken v zimě. Přispívá ke snížení nákladů nejen na vytápění, ale i na klimatizaci. Moderní systémy kromě hlukové bariéry vytvářejí i přirozenou ochranu vašeho soukromí a dokážou zabránit i násilným vniknutím.

Soběstačná protisluneční ochrana

Soběstačná protisluneční ochrana

V souladu se současnými trendy v architektuře je již dnes většina nově vznikajících projektů navrhována tak, aby byl dům co nejúspornější a efektivně využíval energie ze slunečního záření. Velká okna nasměrovaná k jihu nebo západu jsou klasickým příkladem. Aby se však takto navržené dispozice, které slunce v zimě napomáhá vyhřívat, neproměnily v letních měsících v místo připomínající spíše saunu, je třeba myslet také na účinný stínicí systém. Ideální řešení představují předokenní rolety s automatickým pohonem, nyní také s integrovaným solárním panelem.

Pasivní využívání sluneční energie

Pasivní využívání sluneční energie

Podstatou solárního konceptu domu je pasivní využívání sluneční energie – tedy vyhřívání obytných místností přímým slunečním zářením. Nízkoenergetické domy s ohledem na poznatky o tepelném chování materiálů, jimi ohraničených prostorech a místním klimatu využívají ve zvýšené míře zisky ze sluneční energie. Jejich spotřeba energie na vytápění je o 10 až 20 % nižší než u standardních budov. Další výhodou je malé, případně nulové zvýšení nákladů na jejich výstavbu, což je podmíněno dostatečnými znalostmi principů jejich navrhování již v projekční fázi.

Detekce a eliminace vad vzniklých při montáži okenních rámů

Detekce a eliminace vad vzniklých při montáži okenních rámů

Metoda termovize je bezkontaktní měření intenzity infračerveného záření na povrchu předmětů. Pro měření tohoto záření se používá termokamera. Výsledkem měření je termogram neboli digitální obraz teplotního pole. V tomto obrazu je každé teplotě přiřazena barva. Čím je barevný odstín tmavší, tím je povrchová teplota nižší, a naopak, čím je světlejší, tím je povrchová teplota vyšší.