Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Xella, Ytong
  • REHAU

Lepení fasádních panelů

Lepení fasádních panelů

Estetická hodnota a originalita domů je stále častěji oživována provětrávanými fasádami, které jsou nejen moderní a stylové, ale i účelné z pohledu tepelněizolačních vlastností, difuzně otevřené, snadno udržovatelné a s dlouhou životností.

Kromě tradičního způsobu mechanického kotvení fasádních panelů můžete vsadit i na osvědčený, desetiletími praxe přezkoušený a certifikovaný lepicí systém, jehož výhody představuje skrytá montáž, tudíž estetičtější vzhled fasády, stejně jako hladký povrch bez nevzhledných šroubů, od kterých po fasádě stékají tmavé pruhy nečistot.

Z pohledu montáže není na stavbě pro vlastní obkládání fasádními panely zapotřebí ani elektřina, instalace je tichá, bez prachu a hluku způsobeného vrtáním. Jelikož panely nejsou zeslabeny provrtáním, je možné používat tenčí, a tudíž levnější panely.

Elastický lepený spoj rovněž lépe odolává vibracím a chvění od zatížení větrem, v konstrukci nevznikají tepelné mosty a ve spoji se optimálně rozkládá napětí.  Rychlý a snadný způsob montáže fasádních panelů lepením zajišťuje trvalé spojení i v extrémních podmínkách, přičemž je zaručena stálá poloha panelů, které během montáže vlastní vahou nesklouzávají. Správně dimenzovaný lepený spoj současně absorbuje cyklické objemové změny panelů, tj. jejich roztažnost a smršťování způsobované neustálým přizpůsobováním se změnám teplot a vzdušné vlhkosti.

Z jakých komponentů lepicí systém sestává?

Lepicí systém obecně sestává z elastického lepidla v kartuších nebo sáčcích, systémového primeru na dřevěnou nebo hliníkovou podpěrnou konstrukci, primeru nebo čisticích ubrousků na přípravu lepené plochy na spodní straně desky a oboustranně lepicí pásky sloužící k okamžité a dočasné fixaci desek před vyzráním lepidla, stejně jako k vymezení tloušťky lepidla. V této souvislosti je potřeba zmínit, že doporučený pracovní postup a typy jednotlivých komponent systému se liší v závislosti na typu obkladového materiálu. Z uvedeného důvodu vždy věnujte pozornost doporučením výrobce lepicích systémů stran doporučených materiálů, limitů obkladového materiálu a požadovaných vlastností podpůrné konstrukce! 

01 | Příprava podpěrných profilů
Dřevěná a impregnovaná podpěrná konstrukce se zbytkovou vlhkostí max. 18 % se opatří systémovým primerem, který se ponechá nejméně 60 minut schnout. V případě hliníkové podpěrné konstrukce se použije systémový primer na kovové podklady.

02 | Aplikace pěnové pásky
Fixační pěnová páska se na podpěrnou konstrukci aplikuje nepřerušovaně a svisle po vyschnutí primeru, přičemž se jemně přitlačí a odřízne ostrým nožem. Vždy se ujistěte, že vedle pásky máte na podpěrné konstrukci dostatek místa k nanesení lepidla!

03 | Příprava obkladové fasádní desky
Spodní stranu desky, která přijde do kontaktu s lepidlem, připravte dle pokynů výrobce fasádních panelů, stejně jako ve shodě s předpisem výrobce lepicího systému. V obecné rovině se používají systémové čisticí ubrousky a primery.

04 | Aplikace lepidla
Systémové lepidlo nanášejte pouze svisle v nepřerušované vrstvě a v kolmém směru k podpůrné konstrukci. Dýza upravená do tvaru trojúhelníku (o šířce a výšce 9 mm) zajišťuje optimální nanášecí množství lepidla.

05 | Uložení panelů
Z pěnové pásky opatrně sejměte krycí liner. Případná úprava polohy panelu je možná do okamžiku, než se panel dostane do kontaktu s pěnovou páskou. Jakmile docílíte požadované polohy, panel přitlačte a přihlaďte v místech kontaktu s pěnovou páskou, přičemž dbejte, abyste spolu s panelem nestlačili a nedeformovali i pěnovou pásku.

Informace o materiálu

» Na trhu lze nalézt množství fasádních panelů a obkladových desek se specifickými vlastnostmi. Co se lepicího systému týče, je tento plně adaptabilní v kombinaci s vláknocementovými deskami, deskami z lisované minerální vlny a s fasádními panely z vysokotlakého laminátu (HPL).

Co budete potřebovat:

  • Elastické lepidlo
  • Systémový primer pro dřevěnou nebo hliníkovou konstrukci
  • Čisticí ubrousky
  • Oboustranná lepicí páska

Tip pro profesionály

Jak je patrné, systém lepení fasádních panelů neklade žádné mimořádné nároky na technologické vybavení. I přes svou relativní jednoduchost montáže je nezbytné postupovat v naprosté shodě s technologickými předpisy výrobce a používat pouze jím schválené pracovní postupy a výrobky!

Pozor!

V souvislosti s nanášením primerů vždy důkladně chraňte pohledovou, dekorativní stranu desky i pracovní oděv před potřísněním primerem. Případně znečištěný oděv ihned vyměňte!

Pro úspěšnou instalaci fasádních panelů je potřebné plánovat i s ohledem na předpověď počasí, kdy nanášení primeru nebo lepidla není možné při riziku dešťových přeháněk, vysoké vzdušné vlhkosti, jako například v husté mlze, nebo při teplotách okolí a podpěrné konstrukce pod +5 °C nebo nad +30 °C.

 

TEXT + FOTO: ANVI TRADE

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 2/2017.

Share
Tweet
Share