Moderní vědecké centrum Kopernik ve Varšavě

Moderní vědecké centrum Kopernik ve Varšavě

Nejmodernější vzdělávací a kulturní komplex v Polsku vyrostl v roce 2011 v centru Varšavy u řeky Visly. Budova Kopernik je prvním polským interaktivním centrem vědeckého vzdělávání pro děti, mládež a dospělé. Kromě dalších moderních materiálů zde byly využity také sádrovláknité desky FERMACELL.

Prototypem všech center tohoto typu je Exploratorium v San Franciscu, které vytvořil v roce 1969 profesor Frank Oppenheimer.

Objekt funguje na principu koncepce učení prostřednictvím zajímavých pokusů, které provádějí sami malí návštěvníci.

Stálá expozice se skládá z vhodně seskupených zařízení, u kterých návštěvník iniciuje konkrétní proces (fyzickou či chemickou reakci, počítačovou simulaci, psychologický test). Poté pomocí daných úkonů nebo příkazů ovládá jeho průběh.

V konečné fázi pak pozoruje (slyší, cítí) výsledek svého pokusu a může se seznámit s vysvětlením jevu, který jej doprovázel.

Zařízení expozice mohou využívat jak individuální návštěvníci, tak i organizované skupiny, zejména školní exkurze. Uživateli centra jsou děti, mladší a starší školní mládež spolu s učiteli nebo rodiči, studenti i akademičtí učitelé.

Průměrný počet návštěvníků se odhaduje asi na 1 000 až 1 500 osob denně, přičemž většina z nich v budově zůstává i několik hodin. Veřejný prostor je přitom připraven pojmout najednou maximálně asi 2 200 osob a 250 osob v konferenčním sále.

Projekt varšavského Vědeckého centra Kopernik (VCK) měl za cíl obnovit již ztracené charakteristické prvky (pláž, vodní pláně a kopce) levého břehu Visly v úseku mezi navrhovanou budovou VCK a Svatokřížským mostem.

Při realizaci tohoto centra byla využita i samotná řeka Visla v jeho sousedství, která umožňuje uskutečňovat řadu aktivit v centru spojených s řekou a nedalekým Svatokřížským mostem.

Urbanistická koncepce vycházela z myšlenky vytvořit přátelský a zajímavý veřejný prostor, který umožní trávit volný čas i návštěvníkům, kteří nebudou mít chuť podívat se do vnitřních expozic centra – vytvořit novou turistickou atrakci.

Vědecké centrum Kopernik je komplex budov se dvěma nadzemními podlažími (vysokými 12 m) a dominantami (vysokými 16 m), mezi které patří vyhlídková terasa planetária a zavěšené Foucaltovo kyvadlo.

Budova navazuje na rozměrné sousední objekty: bývalou elektrárnu s teplárnou a budovu Knihovny Varšavské univerzity. Velká ocelová skořápka, v níž se nachází jednoprostorová výstavní plocha obklopená zástěnou z cementovláknitých desek provedených v barvách zemského povrchu, je perforovaná atrii ve formě kráterů.

Konstrukční řešení byla navržena tak, aby zajišťovala maximální elasticitu a volnost při aranžování výstavních prostor (stálých a dočasných expozic).

Hlavní nosnou konstrukci budovy tvoří čtyři ocelové mřížkové rámy. Navíc je na úrovni přízemí navržen typ železobetonové plošiny, vyrobené technologií předpjatého betonu, na níž budou spočívat podpěrné sloupy stropů v centrální části budovy.

Stropy jsou navrženy jako rošt s tuhými uzly, skládající se z řady rámů typu Vierendeel, sestavených do modulů o rozměrech 1,6 m × 1,6 m.

Konstrukce stropu je vysoká 122 cm, což umožňuje snadné uložení a vedení ventilace. Dolní pás roštu byl navržen z válcovaných nosníků tvaru I typu HEB nebo HEA a sloupky z čtvercových trubek. Rošt tvoří kompaktní celek s monolitickou deskou o tloušťce 15 cm.

V inovativních konstrukčních řešeních v novém centru byly využity moderní stavební materiály, například sádrovláknité desky FERMACELL a cementem pojené desky FERMACELL Powerpanel H2O, které byly využité při konečných úpravách interiérů objektu.

K obložení všech stěn a příček komplexu byly použity sádrovláknité desky FERMACELL o tloušťce 12,5 mm a cementové desky Powerpanel H2O o tloušťce 12,5 mm. Projektanti RAr-2 Laboratorium Architektury Gilner+Kubec ze Slezské Rudy navrhli systémové konstrukce pro vnitřní stěny: 1S21 a 1S31 a pro závěsné stropy: 2S11. Hlavním požadavkem bylo dodržet vysokou úroveň protipožární ochrany vnitřních stěn a stropů (EI 60 min), vyrobených v systému ocelových konstrukcí.

Celkem bylo v centru použito 30 000 m2 sádrovláknitých desek FERMACELL a 5 000 m2 cementových desek Powerpanel H2O.

Materiály a systémy FERMACELL nacházejí uplatnění u veřejných objektů stále častěji.

Například sádrovláknité desky FERMACELL umožňují trvanlivé slepení okrajů desek bez výztužných pásek (i mimo konstrukci), není potřeba osadit úhelníky do rohů ani dodatečné konstrukce na skříňky, poličky, topení a výztužné profily pro uzly příčných stěn. Desky se připevňují pouze na sloupky malým počtem šroubů.

Před malováním a tapetováním nejsou potřeba základové nátěry. Akustické a požární příčky je možné vyrobit také bez výplně z minerální vlny. Spoje slepené během montáže jsou stabilní a trvanlivé.

Informace o projektu:
Název: CENTRUM NAUKI KOPERNIK
Adresa: Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
Projektanti: RAr-2 Laboratorium Architektury Gilner+Kubec
Vedoucí architekt: Dr. Ing. arch. Jan Kubec
Zpracování projektu: 2006 až 2008
Zpracování realizace: 2008 až 2011
Investor: hlavní město Varšava
Celková plocha: modul A, B a planetárium: 19 150 m2
Zastavěná plocha: 9 190 m2
Generální dodavatel: Warbud SA
Suchá výstavba interiérů: sádrovláknité desky FERMACELL a cementové desky Powerpanel H2O

Share
Tweet
Share