/ Byznys /

Krize v českém stavebnictví začíná akcelerovat

Krize v českém stavebnictví začíná akcelerovat

Aktuální výsledky výzkumu CEEC Research ukazují, že představitelé stavebních společností dále zhoršují své předpovědi ohledně vývoje tohoto sektoru. Aktuálně očekávají v roce 2010 pokles českého stavebnictví o 6 procent. Navíc zcela poprvé uvádějí, že návrat k růstu by nemusel přijít ani v roce 2011. Klíčovým problémem je stále nedostatečná poptávka, a jak ukazují nejnovější výsledky, dochází k další eskalaci v této oblasti. Téměř polovina společností uvádí, že má méně zakázek než před rokem. V důsledku toho dochází ke znatelnému zintenzivnění konkurenčního boje na trhu. Čelit těmto problémům chtějí společnosti především zvyšováním efektivity svého fungování. Tyto a další závěry vyplývají z výsledků nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví 2010, kterou připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se společnostmi KPMG Česká republika a Ipsos Tambor a také za podpory Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a společností Maconomy, Eltodo, Murexin, Felix & spol.

Všechny hlavní indikátory ukazují, že v letošním roce dosáhne české stavebnictví nejhoršího poklesu za posledních 10 let. Pokud nepřijde výraznější impuls ze strany poptávky, tak ani  následující rok 2011 nepřinese významnější změnu současného trendu.
Jiří Vacek
Ředitel společnosti, CEEC Research

Ohledně oživení českého stavebnictví v letech 2010–2011 jsem spíše skeptický. Vedle nedostatku financí mu brání především časová náročnost procesu spojeného s přípravou staveb. Vzhledem ke lhůtám potřebným pro vyřízení všech povolení nutných k zahájení výstavby oživení očekávám až v roce 2012. Za jednu z možností, jak toto oživení posílit, považuji PPP projekty, o kterých se sice hodně mluví, ale bylo by potřeba přejít od slov k činům a přistoupit k jejich skutečné realizaci.
Petr Sikora
Partner, KPMG v České republice


Hlavní zjištění Kvartální analýzy českého stavebnictví 07/2010:


Stavební společnosti zhoršují pro rok 2010 výhled vývoje českého stavebnictví

 • Stavební společnosti dále zhoršují své předpovědi ohledně vývoje českého stavebnictví v roce 2010. Aktuálně již očekávají celoroční pokles odvětví o 6 procent (v dubnu předpovídaly pro rok 2010 pokles o 5 procent, v lednu o 3 procenta).
 • Poprvé rovněž uvádějí, že růst by nemusel přijít ani v příštím roce. Pro rok 2011 očekávají pokles o 0,7 procenta (v dubnu predikovaly pro rok 2011 růst o 2 procenta, v lednu o 3 procenta).
 • Velké stavební společnosti jsou ve svých předpovědích (pokles o 6,9 procenta) pesimističtější než střední a malé firmy (pokles o 5,7 procenta).
 • Představitelé inženýrského stavitelství očekávají pokles stavebnictví o 3,6 procenta, zástupci pozemního stavitelství o 6,9 procenta.

Za současné obtížné situace, ve které se česká ekonomika i tuzemské stavebnictví nachází, je klíčové, aby se pozornost vlády ještě více zaměřila na „nefinanční“ aspekty bránící výstavbě a prodražující její proces. Konkrétně ministerstvo průmyslu a obchodu napne své síly, aby odstranilo co nejvíce byrokratických a administrativních překážek, s nimiž se musí podnikatelé včetně stavbařů potýkat.
 Martin Kocourek
Ministr průmyslu a obchodu

České stavebnictví čeká obtížný rok, v kterém se plně projeví propad zakázek v pozemním stavitelství i dopravní infrastruktuře.
 Václav Matyáš
Prezident, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

V důsledku dále se zhoršujících výhledů upravují firmy také předpovědi týkající se jejich prodejů. Největší pokles aktuálně očekávají střední/malé společnosti.

 • Pro rok 2010 předpovídají společnosti pokles svých prodejů o 4,6 procenta. Jedná se o další zhoršení oproti výsledkům výzkumu z dubna (pokles o 2,5 procenta) i ledna (pokles o 1,4 procenta).
 • Nejkritičtěji vidí situaci představitelé středních/malých společností (očekávají pokles v průměru o 5,7 procenta).
 • Výsledky výzkumu dále ukazují na výrazné zhoršení situace v segmentu pozemního stavitelství.


Ačkoli se současná ekonomická krize projevila již v roce 2008, díky setrvačnosti v sektoru veřejných investic byl její opravdový dopad na české stavebnictví odložen až na letošní rok. Dopad bude tvrdý a domnívám se, že bude pokračovat minimálně ještě v roce 2011–2012 a bude reálně znamenat ukončení činnosti přinejmenším 20 procent firem z tohoto sektoru.
 Michal Štefl
Generální ředitel, OHL ŽS

Sebedůvěra stavebních společností se oproti dubnu zlepšila

 • Oproti výsledkům výzkumu z dubna znatelně klesl podíl společností, které v současných podmínkách nejsou schopny předpovědět vývoj své pozice na trhu (z 30 procent na 9 procent) a rovněž došlo k nárůstu podílu společností, které věří, že se jim bude dařit lépe než konkurenci (z 40 procent na 66 procent). Jedním z důvodů jsou výsledky již započatých optimalizací a zvyšování efektivity, které probíhají ve stavebních společnostech, a dávají tak těmto firmám naději, že se jim podaří překonat současnou krizi lépe než jejich konkurentům.
 • Nejčastěji si věří velké stavební společnosti (76 procent).

Krize pomáhá trh očistit o firmy, které nestaví na kvalitě a tradici, ale prostě se jen donedávna vezly na vysoké poptávce a boomu.
Martin Kouřil
Místopředseda představenstva společnosti, CGM Czech


V aktuálně probíhající hlavní stavební sezóně zaznamenaly společnosti oproti dubnu 2010 nárůst ve vytíženosti svých kapacit

 • Výsledky ukazují na nárůst ve vytíženosti kapacit stavebních firem ve srovnání s předchozími výsledky z dubna i ledna 2010. Aktuální vytížení dosahuje v průměru 82 procent(v dubnu 74 procent).
 • Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 se jedná o srovnatelné procentuální vytížení.
 • 42 procent respondentů uvádí, že mají méně zakázek než před rokem (48 procent v dubnu).

Společnosti skupiny Metrostav zaznamenávají nedostatek nových projektů k soutěžení v soukromém i veřejném sektoru, dochází ke snižování zásoby práce na budoucí období.
Pavel Nebeský
Vedoucí útvaru strategie, organizace a
systému řízení, Metrostav

Všichni respondenti opět potvrzují, že jsou omezeni ve svém růstu. Hlavním omezením s rostoucím dopadem na výsledky stavebních společností je nedostatečná poptávka

 • 100 procent respondentů uvádí, že jsou limitováni ve svém růstu (stejně jako v dubnu i lednu 2010).
 • Dopad nedostatečné poptávky na hospodářské výsledky společností dále eskaluje. Největší negativní vliv na hospodářské výsledky firem má nedostatečná poptávka financovaná z veřejných zdrojů.
 • Zcela nově je druhým nejčastěji limitujícím faktorem tvrdá konkurence. Na třetím místě je uváděna byrokracie. 
 • Dalšími omezeními jsou: vysoké náklady na práci, problémy s financováním a získáváním finančních prostředků pro realizaci svých aktivit, problémy s platební morálkou, míra korupce, do jisté míry omezená kontinuita v prioritách státu atd.
 • Nejméně firmy omezují nedostatek zkušené pracovní síly, vliv počasí a vysoké náklady na materiál.

Největším problémem je nadále nedostatek poptávky. Vzhledem k očekávaným omezením veřejných investic není důvod k přílišnému optimismu ani pro příští rok. Je nejvyšší čas uvést do života projekty PPP v dopravní infrastruktuře.
Vladimír Myšička
Výrobní ředitel, Skanska CZ

Klíčová priorita pro dalších dvanáct měsíců: další zvýšení efektivity fungování stavebních společností

 • Klíčovou prioritou pro všechny dotázané společnosti zůstává i nadále zvýšení efektivity jejich fungování (100 procent firem, stejně jako v dubnu i lednu). Největší důraz na tuto oblast kladou velké stavební společnosti, z pohledu zaměření se jedná o firmy zabývající se inženýrským stavitelstvím.
 • Dalšími prioritními oblastmi, které jsou představiteli stavebních společností hodnoceny nejvýše, jsou zkvalitnění výběru dodavatelů, projektový management a plánování, optimalizace financování a optimalizace nákupních procesů.
 • Naopak jako svou nejnižší prioritu uvádějí stavební firmy akvizici jiné společnosti.

V období klesající poptávky je optimalizace vnitřních procesů a jejich maximální efektivita jedinou cestou k zajištění konkurenceschopnosti českých stavebních firem. Proto je právě další zvyšování vnitřní efektivity hlavní prioritou naší společnosti v následujících letech.
Dušan Čížek
Generální ředitel, BAK stavební společnost

Zvýšení efektivity fungování společnosti je aktuálně prioritou, která je klíčová nejen pro stavebnictví, ale tento důležitý úkol, zásadní pro přežití firem v dnešním náročném prostředí, překračuje hranice jednotlivých oborů.
Tomáš Macků
Research & Consulting Director CR, SR, Ipsos Tambor

Kvartální analýza českého stavebnictví 07/2010 je založena na strukturovaných telefonických rozhovorech s vybraným vzorkem 100 stavebních společností podnikajících v českém stavebnictví. Rozhovory proběhly na začátku července 2010.

Kromě standardní analýzy nabízí tento výzkum rovněž detailní informace o postojích hlavních segmentů českého stavebnictví podle dvojrozměrné segmentace vzorku, (tj. jak z hlediska velikosti stavebních společností, tak i stavebního zaměření účastníků). Segmenty jsou rozděleny na velké a střední/malé společnosti. Z druhého pohledu pak na segmenty zabývající se pozemním nebo inženýrským stavitelstvím.

Zdroj: CEEC Research

Share
Tweet
Share