znaemna5.ru - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Strojírenství

Partneři kategorie

Další články ze sekce Strojírenství

Novinka v RV systému OSMA

21.06.2017
Značka OSMA je na českém trhu více než 23 let a za tuto dobu se stala nejen synonymem kvality, ale také dokonalého propojení výroby, kontroly jakosti, logistiky, obchodního a poradenského servisu.

Most Mersey Gateway z Runcorn do Widnes

16.06.2017
Severozápadní část Anglie u řeky Mersey očekává, že výstavba mostu Mersey Gateway přinese výrazné zlepšení dopravní situace v této oblasti. Přes dva kilometry dlouhý silniční most přes řeku Mersey je prvotní součástí nové centrální dálnice A533 a v oblasti asi 20 km jižně od Liverpoolu ...

Most SO 224 přes dálnici D3 a trať ČD

05.06.2017
Mostní objekt SO 224 přes dálnici D3 a trať ČD je součástí stavby D3 0308C Veselí nad Lužnicí – Bošilec. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR, hlavním zhotovitelem sdružení STRABAG – EUROVIA – D3 Veselí – Bošilec, zhotovitelem mostního objektu EDIKT, a. s. Hlavním inženýrem ...

Estakáda na D3 v km 7,500 nad cestou I/18, tratí ŽSR a vodní nádrží Hričov

01.06.2017
Estakáda 223-00 je součástí úseku slovenské dálnice D3 – Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), který navazuje na již dokončenou část D3 na západním okraji města a tvoří severozápadní obchvat. Na svém konci se úsek napojuje na stávající silnici I/11 vedoucí k hranicím s ČR a s Polskem. Součástí ...

Příprava a realizace investic na železniční dopravní infrastruktuře ČR v letech 2016 a 2017

14.03.2017
Modernizace a výstavba železniční dopravní infrastruktury patří mezi základní činnosti Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Této oblasti je věnována ze strany ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury i samotné SŽDC mimořádná pozornost a je do ní také směřováno významné ...

Navrhování a výstavba konstrukčních systémů opěrných zdí a strmých svahů, II. Část

03.02.2017
Opěrné konstrukce ze zemin vyztužených geosyntetiky si při svém návrhu vyžadují znalosti zejména ze statiky a geotechniky, vhodná je také znalost vlastností stavebních materiálů, především plastů. Jedná se o relativně jednoduché konstrukce, které si ale vyžadují při svém provádění dodržení ...

Spřažený most na obchvatu Třince

26.01.2017
Stavba obchvatu Třince sestává z řady stavebních objektů, z nichž třináct tvoří mostní konstrukce – od jednoduchých můstků až po kilometrová přemostění. Většina je realizovaná na pevné skruži (typicky podpěrná konstrukce Staxo 100) s nasazením stropního bednění Dokaflex a rámového bednění ...

Letmo betonované mosty Valy a Rieka na dálnici D3

20.01.2017
V rámci výstavby dálnice D3 v úseku Svrčinovec – Skalité jsou v současnosti (říjen 2016) dostavovány mostní objekty 244-00 a 248-00 s celkovou délkou 592,026 m a 501,492 m. Mosty převádí dálnici D3 v polovičním profilu R11,5/80 (pouze pravý most) přes údolí Gorilova potoku (244-00) a údolí ...

Spřažené mosty Vŕšok a Čadečka na dálnici D3

06.01.2017
Slovenská dálnice D3 mezi obcemi Svrčinovec a Skalité protíná hluboká údolí s mosty ve výšce až 70 m nad terénem. Pro překonání dvou hlubokých údolí byly navrženy spřažené ocelobetonové konstrukce délky 420, resp. 690 m. Mostní konstrukce jsou řešeny jako spojitý nosník se dvěma ocelovými ...

Malý, ale jedinečný: první most na světě z biokompozitu stojí v holandském v Eindhovenu

25.11.2016
První most z biokompozitního materiálu je 14 metrů dlouhá lávka pro pěší, která se klene přes říčku Dommel v areálu Technické Univerzity Eindhoven (TU/e). Tento biomost je výsledkem spolupráce technických univerzit a několika institucí a společností. Na jeho výrobu byla použita vlákna konopí a ...

Navrhování a výstavba konstrukčních systémů opěrných zdí a strmých svahů

20.10.2016
Opěrné konstrukce ze zemin vyztužených geosyntetiky se začaly používat s příchodem nových stavebních materiálů začátkem devadesátých let minulého století. První konstrukce byly spíše výsledkem technického nadšení, které později vystřídal rostoucí zájem stavebních firem vzhledem k nesporné ...

Vysoké technologie pro stavbu přemostění vodní nádrže Hričov

14.10.2016
Novostavba žilinské dálnice D3 o délce 4 250 metrů obsahuje celkem 127 stavebních objektů, mezi které patří i přemostění vážské vodní nádrže Hričov. Tento mostní objekt (SO 223) bude po svém dokončení měřit 1 370 metrů a výrazně uleví dopravní situaci v Žilině.

Most přes Ohio s jedinečnými pylony

07.10.2016
Článek popisuje využití šplhavého bednění a podpěrných systémů pro složité mostní pylony. Pylony tohoto nového mostu, vysoké skoro 90 m, se vyznačují neobvyklým tvarem, silnými stojinami a příčnými nosníky. Pro jejich výstavbu připravila firma PERI celkový návrh, který vychází z řešení ...

Rekonstrukce silnice I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina

22.09.2016
Autoři ve svém příspěvku popisují práce na zajištění svahů a skalních stěn, trhací práce malého rozsahu a související zemní práce, které byly prováděny na stavbě silnice I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina ve Slovenské republice. Rekonstrukce silnice 1. třídy byla prováděna ve ...

Netopýří most v Holandsku

14.09.2016
Lávka pro pěší a cyklisty v obci Monster nedaleko Haagu v Nizozemsku od architektů ze studia NEXT Architects je nejen půvabná, ale i nesmírně ekologická. Vedle své funkce dopravní cesty přispívá i k biodiverzitě, neboť poskytuje přístřeší pro několik druhů netopýrů, kteří v této oblasti žijí. ...

Využití Maxwellovy věty pro podrobnou diagnostiku stavu mostu

01.09.2016
Článek je věnován aplikaci Maxwellovy věty o vzájemnosti přetvoření pro podrobnou diagnostiku globálního i lokálního stavu konstrukce při experimentálním vyšetřování. Popsaný postup je možno aplikovat zcela samostatně, lze jím ale také jednoduše a velmi efektivně doplnit ...

Stabilizace kolejového lože technologií lepení štěrku pryskyřicí

16.08.2016
Technologie lepení štěrku byla po přelomu tisíciletí uznána jako jedna z metod pro stabilizaci a prolepení štěrku kolejového lože na železničních tratích. V České republice jsme tuto metodu představili poprvé na odborném semináři v roce 2005 a v roce 2007 jsme ...

Úprava nevhodných zemin v tělese zemních

04.08.2016
V posledních letech se při výstavbě zemních konstrukcí inženýrských i pozemních staveb rychle rozšiřuje používání nové progresivní technologie úprav nevhodných zemin (tzv. ROAD MIX) příměsí hydraulických pojiv Viacalco (směs vápna a cementu). Použitím této technologie dochází ...

Diagnostický průzkum šachty se zaměřením na ASR

29.07.2016
Text přibližuje problematiku provádění diagnostického průzkumu betonového ostění šachty podzemního díla, se specifickým zaměřením na degradační mechanismus ASR (Alkali-silika reaction, alkalicko křemičitá reakce).

První praktické využití ultra-vysokohodnotných betonů v České republice

21.07.2016
Autoři byli zapojeni do výzkumu a vývoje ultra-vysokohodnotných betonů (UHPC) a jejich využití v prefabrikovaných prvcích v České repub­lice. Dalšími partnery výzkumného týmu byli Kloknerův ústav ČVUT v Praze, dodavatelé (Skanska CZ a Metrostav) a výrobci ...

sellmax.com.ua

у нас imr.net.ua

www.artma.net.ua