Být co nejblíže k zákazníkovi (Profil společnosti KKH Brno, spol. s r. o.)

Být co nejblíže k zákazníkovi (Profil společnosti KKH Brno, spol. s r. o.)

Obchodní program společnosti KKH Brno, spol. s r. o., tvoří ucelený systém na odevzdávání tepla, systémy podlahového, stěnového a stropního vytápění s trubkami gabotherm a radiátorového připojení. Společnost se prosazuje jako inovátor a dodavatel produktů v oblasti kondenzační techniky, obnovitelných zdrojů a komplexního řešení tepelné a klimatizační techniky. Na český trh dodává také zařízení pro přípravu teplé vody a zásobníky vody. O firmě KKH Brno jsme si povídali s jejím zakladatelem, panem Ing. Ramonem Haasem.

Ing. Ramon Haas

Co bylo impulzem k založení společnosti KKH Brno a jaké byly její začátky?


Společnost KKH, s. r. o., se sídlem v Bratislavě byla založena v roce 1991. Roku 1993 došlo k rozdělení tehdejšího Československa. Původní společnost KKH chtěla pokrýt svoje aktivity v obou zemích. Proto majitelé společnosti přišli s rozhodnutím založit společnost KKH Brno, spol. s r. o. Rozhodujícím podnětem pro působení společnosti KKH na českém i slovenském trhu tedy bylo rozdělení Československé republiky na dva samostatné celky.

Jak by zněla nejvýstižněji současná charakteristika vaší firmy ve třech větách?
V současné době my v KKH poskytujeme komplexní řešení a služby v oblasti techniky vnitřního prostředí. Jsme distributorem energeticky úsporných systémů značek Wolf, gabotherm a Austria Email. Klientům nabízíme taková řešení, která přinášejí především optimální investici, hospodárný provoz, spolehlivost, komfort užívání a jsou ohleduplné vůči životnímu prostředí. Rozsah portfolia zahrnuje systémy pro rodinnou či občanskou výstavbu (bytové domy, administrativní celky, hotely, sportovní i výrobní haly) a dodávky pro velké průmyslové celky nevyjímaje.

Spolupracujete s renomovanými německými a rakouskými společnostmi. Jak došlo ke spolupráci s těmito firmami? Co pro vás bylo rozhodujícím faktorem při výběru sortimentu firmy?
Současné portfolio společnosti KKH koresponduje s filozofií společnosti poskytovat komplexní energeticky úsporná řešení. Proto už od počátku naší činnosti je portfolio společnosti reprezentováno kvalitními nízkoteplotními otopnými systémy (podlahové, stěnové či stropní vytápění) a vytápěcí technikou a vzduchotechnikou značky Wolf. Tyto produkty nám umožňují konfigurovat progresivní technická řešení na principu maximální hospodárnosti, s vysokým komfortem užívání a pozitivním přínosem pro životní prostředí.
Abychom dostáli stanoveným kritériím, doplňuje sortiment společnosti kompaktní program zásobníků značky Austria Email.

Nejvýrazněji však v současném sortimentu vystupují do popředí právě produkty společnosti Wolf. Wolf je v mnoha ohledech průkopníkem a respektovaným odborníkem v oblasti energeticky úsporných systémů, který se soustředí na oblast vytápění z hlediska všech zdrojů (kotle na biomasu, kotle na spalování topného oleje, kondenzační techniku, tepelná čerpadla atd.), solárních systémů, klimatizace a větrání. Veškerá montáž probíhá v Mainburgu pod dohledem německých odborníků, což zaručuje velmi vysokou kvalitu dodávaných zařízení. V Německu výrobky značky Wolf pravidelně vítězí v nezávislých spotřebitelských testech Stiftung Warentest ve skupině špičkových produktů.

Je pro nás důležité, abychom byli schopni prezentovat se jako kompetentní dodavatel využívající své know-how od počátku projektu až po uvedení systému do provozu.

Jaké vám poskytují tyto firmy zázemí? Probíhá v nich například nějaké školení vašich techniků a podobně?

KKH je exkluzivním dodavatelem zmíněných výrobců pro Českou i Slovenskou republiku. Podpora ze strany dodavatelů je tak na vysoké úrovni. Uskutečňují se odborná školení nejen technických pracovníků naší společnosti, ale tyto služby zabezpečujeme i pro partnery z řad odborné veřejnosti – projektanty, montážní a servisní firmy. Díky tomu můžeme také nabídnout kvalitní servisní síť po celé České republice, neboť každý z odborníků servisní sítě prochází systémem školení přímo v sídle společnosti Wolf, kde je podrobně a prakticky seznamován s provozem, údržbou a opravami nabízené techniky.

Co se nejvíce změnilo za posledních deset let na našem trhu s produkty a systémy pro vytápění budov, ohřev vody a solárními systémy z pohledu firmy, která je nabízí?
Většina producentů v oblasti tepelné techniky se v poslední době zaměřila na obnovitelné zdroje energie, které s sebou přinášejí velkou perspektivu a jsou důležité i z hlediska využívání jiných než klasických zdrojů tepla. Tento trend je vidět zejména v Německu nebo Rakousku, kde problematiku využívání nových technologií založených na obnovitelných zdrojích dostali již na velmi vysokou úroveň. Cílem bylo zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na výrobě tepla, například u rodinné výstavby mohli žadatelé získat dotace asi 10 až 25 % podle typu instalace. Proto se mnoho výrobců orientuje na tuto oblast. Tento trend spatřujeme i v České republice a obnovitelné zdroje si postupně nacházejí své zájemce a zákazníky ve stále větší míře. Zájem běžných uživatelů o produkty těchto kategorií stoupá, i když reprezentují vyšší vstupní investice, ale dosahují také výraznějších energetických úspor v dlouhodobějším horizontu a jsou ekologicky šetrné. V našich zemích pozorujeme zvýšený zájem o podobná řešení, uživatelé si uvědomují nutnost využívání těchto zařízení nejen pro sebe, ale i pro budoucí generace. Nárůst zájmu je postupný a lineární, souvisí také s podporou státu a aktuálně platné legislativy. Nabízíme proto systémy využívající technologie klasické i ty nejmodernější odpovídající principům maximální hospodárnosti a přínosu pro životní prostředí, vždy však úsporné, komfortní a kvalitní.

Nabízíte širokou škálu různých produktů a systémů. O které z nich je Čechách nás a na Slovensku největší zájem?
Jak již bylo řečeno, stále větší oblibě se v současné době těší komplexní energeticky úsporné systémy. Stále více lidí si uvědomuje výhody investice do celkového řešení, které dokáže ještě zvýšit účinnost jednotlivých zařízení, a tím tak snižovat náklady za energie. Pokud bych měl určit konkrétní produkt, pak největší zájem je nyní o kondenzační techniku a solární sestavy, ať již na přípravu teplé vody či na podporu vytápění. Je třeba připomenout, že nízkoteplotní, konkrétně podlahové vytápění je již samozřejmostí a těší se značné oblibě. Nemalou zásluhu na úspěchu solárních systémů má právě program Zelená úsporám, který v dubnu 2009 vypsalo ministerstvo životního prostředí, umožňující čerpat dotace na snížení spotřeby energie a zvýšení užívání obnovitelných zdrojů energie. Očekáváme, že tento zájem potrvá po dobu dalších dvou let, i když poslední žádosti, jak se předpokládá, budou přijímány k 30. 6. 2012. Věřím, že přerušení příjmu žádostí k 29. 10. 2010 na následující tři měsíce nepoznamená skvělou myšlenku, kterou Zelená úsporám reprezentuje.

Jaké máte dosavadní zkušenosti se zapojením se do programu Zelená úsporám? Jaké služby v tomto směru nabízíte?
O program Zelená úsporám je, a předpoklá­dám, že po jeho pokračování od 1. 2. 2011 dále bude, poměrně značný zájem. Naše společnost nabízí pro zákazníky například odborný výpočet solárních zisků a přípravu podkladů pro podání žádostí o dotaci. Na našich webových stránkách lze nalézt přehledný postup k získání dotace, seznam registrovaných produktů v databázi Zelená úsporám a spolupracujících montážních firem. V první linii pomáháme zákazníkovi zorientovat se v široké škále možností, navrhnout mu ideální řešení pro jeho potřeby, a teprve pak výpočet solárních zisků, přípravu dokumentace a podobně. S žadateli komunikuje a setkává se produktový a obchodní tým, jsem však přesvědčen, že každý zaměstnanec je vyslancem toho, co naše společnost představuje.

Spolupracujete nebo chystáte spolupráci také s některými českými výrobci?

Portfolio našich produktů a služeb samozřejmě stále rozšiřujeme, plánujeme zavedení nových prvků, jednotlivá řešení připravujeme tak, aby plně uspokojovala zájem a potřeby našich zákazníků. Opíráme se o silné značky, jejichž produkty jsou plně kompatibilní. Do budoucna samozřejmě nelze vyloučit takovou spolupráci, která bude přínosná a bude respektovat filozofii, kterou jsme si vůči našim zákazníkům určili.

Myslíte si, že máte ve své obchodní politice ještě co vylepšovat?
Prostor pro zlepšování nacházíme neustále. Jsme společností orientující se na zákazníka – rychle reagovat na potřeby zákazníků a ochota podávat vysoké výkony tvoří nedílnou součást naší strategie. Náš tým obchodně-technických reprezentantů na vysoké odborné úrovni působí ve všech regionech České i Slovenské republiky, odborný personál naší společnosti nabízí kompetentní poradenství, zajišťuje služby v oblasti nákupu a logistiky, servisu a především nabízí zákazníkovi partnerský přístup. Veškeré produkty a příslušenství dodáváme spolehlivě a rychle prostřednictvím partnerských specializovaných velkoobchodů s topenářskou technikou na celém území ČR. Zohledňujeme zákonitosti nejen trhu, ale i našeho oboru, který je velmi specifický, identifikujeme potřeby všech typů zákazníků. Neoddělitelnou součástí tvorby úspěšné obchodní strategie je synergie vizí, ekonomických faktů, tržních prognóz a informací, které získáváme přímo z trhu – čerpáme informace od zákazníků, úzce s nimi spolupracujeme, abychom mohli reagovat na všechny tyto podněty. Znalost trhu, kvalita dodávaných systémů a dlouholeté zkušenosti pak vytváří takové chování firmy, které je schopné obstát i v silném konkurenčním prostředí.

Jaký by měl být rok 2010, aby byl z pohledu společnosti KKH úspěšný?
Rok 2010 bude úspěšný, pokud dosáhneme plánovaných cílů a ty splníme. Pro nás je důležité přinášet kvalitní, úspornou a životní prostředí chránící techniku, která ztělesňuje nejnovější trendy v oboru vytápění, solární techniky či vzduchotechniky. V roce 2010 jsme získali mnoho zákazníků, kteří investovali do nové techniky, a v tomto trendu chceme pokračovat. Chceme věnovat významný prostor osvětě, aby zákazníci získávali důvěru k nové technice. Tomuto cíli zůstáváme věrni a těší nás proto každý nový zájemce o energeticky úsporná řešení, která mají pozitivní dopad na životní prostředí a současně jsou plně komfortní při optimálních nákladech. To je přidaná hodnota KKH nejen pro letošní rok, ale i pro ty nadcházející.

Rozhovor připravila Jitka Kulhánková
FOTO: KKH Brno

Ing. Ramon Haas vystudoval Fakultu strojní STU v Bratislavě. Léta pracoval v zahraničním obchodě. Je jedním ze spoluzakladatelů společností KKH působících jak ve Slovenské republice (již od roku 1991), tak v České republice (od roku 1993). Je aktivním sportovcem – pěstuje nordic walking, hraje golf a lyžuje. Rád cestuje a poznává nové kultury. Je ctitelem dobrého vína. S oblibou tráví čas s rodinou.

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

Share
Tweet
Share